آموزش ویدیویی تنطیمات وردپرس

در ویدیو اموزشی وردپرس به شاخه نمایش و زیر شاخه های آن که شامل تم و شخصی سازی و ابزارک ها و فهرست ها و پس زمینه و ویرایشگر پرداخته میشود

آموزش تنطیمات وردپرس

ویدیو اموزشی ابزارک های وردپرس : ویدیو اموزشی تم های وردپرس : ویدیو اموزشی فهرست های وردپرس : ویدیو اموزشی پس زمینه وردپرس : ویدیو اموزش ویرایشگر وردپرس : ویدیو اموزش شخصی سازی وردپرس

 

شما از لینک زیر می توانید اموزش های دیگر ما را دنبال نمایید

http://www.behtarinabzar.ir/News/topic/74/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/

 

پاسخی بگذارید

بالا