قفل کردن راست کلیک

چنانچه می خواهید کاربران شما ، دسترسی موقت به محتویات صفحه نداشته باشند ، با استفاده از این کد ، امکان کلیک راست کردن روی صفحه را از آنها بگیرید. با این ابزار کاربران مبتدی نمی توانند تصاویر صفحه سایت شما را ذخیره کنند .

 

دوستان عزیز ما به جزء کد بالا کدی دیگری برای شما فراهم کرده ایم که از قابلیت بهتری برخوردار است

 

  <!—– http://www.behtarinabzar.ir/ —->
<SCRIPT alanguage=JavaScript1.2>
//Disable select-text script (IE4+, NS6+)
//Exclusive permission granted to Dynamic Drive to feature script
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function (“return false”)
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</SCRIPT>
<!—– http://www.behtarinabzar.ir/ —->

 

 

پاسخی بگذارید

بالا