کدهای کودکانه و دخملونه برای وبلاگ

در این پست ابزارهایی زیبا سازی، ویژه بچه ها و دخملا اماده کرده ایم   دوستان عزیز فقط کافیست کد مربوطه را در قسمت تنظیمات (اسکریپت های اختصاصی) یا در ویرایش قالب خود قرار دهید تا کد عمل نماید دریافت ابزار کودکانه و...
ادامه مطلب

کدهای متفرقه زیبا سازی برای درج در وبلاگ

این کدها به دلیل اینکه تک هستند و کاربری متفاوتی نسبت به بقیه ابزارهای زیبا سازی دارند، در پستی جدا برای شما فراهم شده است دوستان عزیز فقط کافیست کد مربوطه را در قسمت تنظیمات (اسکریپت های اختصاصی) یا در ویرایش قالب خود...
ادامه مطلب

کد بارش ستاره

این کد بدین صورت است که ستاره ها از بالا وبلاگ شروع به بارش می نماید دوستان عزیز فقط کافیست کد مورد نظر خود را در قسمت تنظیمات (اسکریپت های اختصاصی) و یا ویرایش قالب خود قرار دهید در فایل دانلود انواع ستاره های متحرک و زیبا...
ادامه مطلب

کد بارشی قلب

ابزار زیبا ساز بارش قالب در وبلاگ دوستان عزیز فقط کافیست کد مورد نظر خود را در قسمت تنظیمات یا ویرایش قالب خود قرار دهید تا کد عمل نماید. در فایل دانلود انواع قلب های متحرک و زیبا برای دریافت شما قرار داده شده است   دریافت...
ادامه مطلب

ابزار متحرک پسرانه

این کدها بدین صورت است که شکلک های پسرانه در وبلاگ به طرفین حرکت می کنند   دوستان عزیز فقط کافیست کد مربوطه را در قسمت تنظیمات (اسکریپت های اختصاصی) یا در ویرایش قالب خود قرار دهید تا کد عمل نماید  دریافت ابزار متحرک...
ادامه مطلب

کد بارشی گل

این کد بدین صورت است که گل ها از بالای وبلاگ شما شروع به بارش می نماید   فقط کافیست کد مورد نظر خود را در قسمت تنظیمات یا اخر ویرایش قالب خود قرار دهید ، تا کد عمل نماید   دریافت کد ابزار بارش گل  بارش تند گل برگ  حرکت...
ادامه مطلب

کد بارش حباب

این کد بدین صورت کار می کند که حباب هایی از بالا و پایین وبلاگ شروع به حرکت می کنند و با قرار دادن موس روی ان ها می ترکند و به اشکال مختلفی تقسیم می شوند کد بارش حباب : کد بارش حباب در وبلاگ : کد حباب : ابزار حباب : کدهای بارشی...
ادامه مطلب

کد بارشی برگ

این کد بدین صورت است که برگ ها در وبلاگ شما شروع به بارش می نمایند   دوستان عزیز فقط کافیست کد مربوطه را در قسمت تنظیمات یا در ویرایش قالب خود قرار دهید تا کد عمل نماید دریافت ابزار بارش برگ در وبلاگ کد حرکت کننده برگ از...
ادامه مطلب

کد حرکت توپ

  این کد بدین صورت است که توپ ها در وبلاگ شما بالا و پایین می روند   دوستان عزیز فقط کافیست کد مربوطه را در قسمت تنظیمات (اسکریپت های اختصاصی) یا در ویرایش قالب خود قرار دهید تا کد عمل نماید   دریافت ابزار حرکت توپ در...
ادامه مطلب
بالا