کد متن 3 بعدی

با استفاده از این زیباساز می توانید یک متن سه بعدی زیبا را در وبلاگ و یا سایت خود داشته باشید که بسیار جذاب و زیباست.

ابزار ساخت سه بعدی

        کلمات کلیدی: ابزار ساخت تصاویر سه بعدی، کد ساخت تصاویر سه بعدی، سه بعدی

شما فقط کافیست متن مورد خود را جایگزین متن داخل کد نمایید

 

<center>
<script
language=”javascript”>document.write(unescape(“%3C%64%69%76%20%73%74%79%6C%65%3D%22%64%69%73%70%6C%61%79%3A%6E%6F%6E%65%22%3E%3C%68%32%3E%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%68%74%74%70%3A%2F%2F%77%77%77%2E%57%65%62%59%61%72%2E%72%6F%7A%62%6C%6F%67%2E%63%6F%6D%22%3E%63%6F%64%65%73%20%61%6E%64%20%74%6F%6F%6C%73%20%66%6F%72%20%62%6C%6F%67%3C%2F%61%3E%3C%2F%68%32%3E%3C%2F%64%69%76%3E”));</script><h1
 style=”color: #dbdbdb; font-size: 57px; FONT-FAMILY: b homa; src:
url(‘http://webyar-up.persiangig.com/BHOMA.TTF’); padding-bottom: 20px;
text-shadow: 0px 0px 0px rgb(166, 166, 166), 0px 1px 0px rgb(151, 151,
151), 0px 2px 0px rgb(137, 137, 137), 0px 3px 0px rgb(122, 122, 122),
0px 4px 0px rgb(108, 108, 108), 0px 5px 0px rgb(93, 93, 93), 0px 6px 0px
 rgb(79, 79, 79), 0px 7px 0px rgb(64, 64, 64), 0px 8px 0px rgb(50, 50,
50), 0px 9px 0px rgb(35, 35, 35), 0px 10px 0px rgb(21, 21, 21), 0px 11px
 0px rgb(6, 6, 6), 0px 12px 0px rgb(0, 0, 0), 0px 13px 0px rgb(0, 0, 0),
 0px 14px 0px rgb(0, 0, 0), 0px 15px 14px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0px 15px
1px rgba(0, 0, 0, 0.5), 0px 0px 14px rgba(0, 0, 0, 0.2); font-weight:
bold; font-style: normal; text-decoration: none;” class=”3DText”>متن مورد نظر شما</h1>
</center><div style=”display:none”><h2><a
href=”http://www.behtarinabzar.ir”>codes and tools for
blog</a></h2></div>

پاسخی بگذارید

بالا