نقش پرینترها و مدلهای سه بعدی در مهندسی عمران و معماری

به نام خدا

اختراع پرینترهای سه بعدی با عث به وجود آمدن تحولات بزرگی در دنیای مهندسی شده است. این تحولات در تمام رشته های مهندسی مشهود است. یکی از بزرگترین نمودهای این تغییرات، تحول در طراحی های رشته مهندسی عمران و مهندسی معماری بوده است. اصولا به خاطر خاص و منحصر به فرد بودن طراحی و معماری بسیاری  از ساختمانها، مدلسازی آن نیز کار مشکل و بسیار هزینه بری است. اما با توجه به هزینه عظیم خرید زمین، با کاربریهای خاص تجاری و اداری و هزینه های بسیار بالای ساخت ساختمانهای اداری و تجاری و بعضی ساختمانهای لوکس، مدل سازی این ساختمانها قبل از مرحله شروع عملیات ساختمانی بسیار حیاتی است. کارفرما با استخدام مهندس معماری در مرحله اول، نکات کلی مورد نظر خود را برای وی تشریح می کند و این مهندس معمار، با توجه به نوع کاربری و سبک معماری انتخاب شده، و مصالح موجود، اقدام به طراحی سه بعدی ساختمان با استفاده از نرم افزارهای سه بعدی می نماید و پس از آن کارفرما می تواند این مدلها را دیده و نظرات نهایی خود را اعمال نماید.

مدلسازی سه بعدی - استخدام مهندس عمران

نقش مدلسازی سه بعدی و اهمیت مهندس معمار در تهیه طرح و مدل

سپس این نقشه ها توسط پرینتر سه بعدی، تبدیل با مدل سه بعدی پروژه می شود. اهمیت این کار آن است که کارفرما با قراردادن این مدل سه بعدی مقیاس کوچک  در معرض دید خریداران بالقوه از بازخورد آنان قبل از سرمایه گذاری برای اجرای پروژه مطلع می گردد و معمار می تواند مطابق نظر خریداران و مشتریان نهایی آخرین تغیرات را در طرح اجرا کند. بعد از طراحی، کارفرما می تواند نسبت به استخدام مهندسین عمران بدون سابقه و با سابقه تحت عنوان یک تیم طراحی و اجرا، و سایر عوامل برای طراحی دیتیل سازه و ساختمان و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید. داشتن مدل سه بعدی میتواند به تمام عوامل طراحی و اجرا کمک کندتا درک درستی از پروژه داشته باشند و طراحی بهینه برای رسیدن به هدف نهایی پروژه را انجام بدهند و از دوباره کاریها  و اتلاف منابع به شدت جلوگیری کند.

علاوه بر آن، با داشتن این مدل سه بعدی، مدیر پروژه می تواند با استخدام مهندسین صنایع ، نسبت به زمان بندی و کنترل بهتر پروژه اقدام نماید و سرمایه گذاران و کارفرمایان پروژه نیز که معمولا فنی نیستند، می توانند با مقایسه کار انجام شده با مدل سه بعدی نهایی روند اجرای پروژه را به درستی درک کرده و نسبت به تامین اعتبار سایر مراحل در زمان مورد نظراقدام لازم را نمایند. با پیشرفتها ی بیشتر، پرینترها ی سه بعدی نقشهای بزرگتری را می توانند در زمینه هنر معماری و مهندسی ساختمان داشته باشند می توان با آنها بسیاری از تجهیزات ساختمانی را به صورت منحصر به فرد برای پروژه خود تهیه کرد و دور نیست زمانی که این پرینترها حتی یک منزل مسکونی را با تمام تجهیزلت داخلی به تنهایی ود مقیاس واقعی اجرا نمایند.

وطن جاب

نگارش توسط مجموعه استخدامی وطن جاب

منبع:

نقش پرینترها و مدلهای سه بعدی در مهندسی عمران و معماری