کد گذاشتن عکس در قالب

به وسیله این ابزار قادر خواهید بود تصاویری در قالب سایت یا وبلاگ خود ایجاد کنید

 

 

1: آدرس عکس خود را باید به جای YOUR URL جایگزین کنید.

2: در قسمت alt باید به جای واژه ی TOOLTIP توضیح کوتاهی درباره ی عکس خود وارد کنید.پر کردن این قسمت سبب می شود که اگر عکس به هر دلیلی باز (Load) نشد، نوشته شما در کادر عکس ظاهر شود. دقت داشته باشید که این قسمت در IE به صورتToolTip هم ظاهر خواهد شد. (حذف این قسمت ممانعتی ندارد.)

 3:  قسمت دیگری به نام Border وجود دارد که این قسمت اگر مقدارش صفر نباشد کادری برای عکستان در نظر گرفته خواهد شد که پهنای این کادر بنا به عددی که مقدار دهی میکنید بستگی دارد که بر حسب پیکسل است.

 

 

 

<img src=”YOUR URL” alt=”TOOLTIP” border=”0″ />

پاسخی بگذارید

بالا