کد نرم افزارهای کاربردی

دوستان عزیز شما توسط این ابزار می توانید جدیدترین نسخه های نرم افزارها را خود و کاربرانتان دریافت کنید

نرم افزار

کلمات کلیدی: نرم افزارهای کاربردی ، ابزار نرم افزارهای کاربردی،ایکن های نرم افزار کاربردی، نرم افزارهای همراه

دوستان عزیز فقط کافیست کد مربوطه را در قسمت تنظیمات (اسکریپت های اختصاصی) یا در ویرایش قالب خود قرار دهید تا کد عمل نماید

<DIV
class=dcont>
<CENTER><A href=”http://www.microsoft.com/windows”><IMG
title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/windows.png”

width=32 height=32></A> <A
href=”http://office.microsoft.com/”><IMG title=””
alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/office.png”
width=32 height=32></A> <A
href=”http://www.rarlab.com/download.htm”><IMG
title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/winrar.png”
width=32
height=32></A> <A href=”http://www.7-zip.org/”><IMG
title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/7zip.png”
width=32
height=32></A></CENTER>
<CENTER> <A
href=”http://filezilla-project.org/”><IMG title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/filezilla.png”

width=32 height=32></A> <A
href=”http://www.alcohol-soft.com/”><IMG title=””
alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/alcohol120.png”

width=32 height=32></A> <A
href=”http://usa.autodesk.com/3ds-max”><IMG title=””
alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/3dsmax.png”
width=32 height=32></A> <A
href=”http://www.mozilla.com/”><IMG title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/firefox.png”

width=32 height=32></A></CENTER>
<CENTER> <A href=”http://www.opera.com/”><IMG
title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/opera.png”
width=32
height=32></A> <A
href=”http://www.tuneupmedia.com/”><IMG title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/tuneup.png”
width=32
height=32></A> <A
href=”http://www.mozillamessaging.com/”><IMG title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/thunderbird.png”

width=32 height=32></A> <A
href=”http://www.skype.com/”><IMG title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/skype.png”
width=32
height=32></A></CENTER>
<CENTER> <A
href=”http://qip.ru/download_qip_2010_from_2005″><IMG title=””
alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/qip2005.png”

width=32 height=32></A> <A
href=”http://www.nero.com/”><IMG title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/nero.png”
width=32
height=32></A> <A
href=”http://www.photoshop.com/”><IMG title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/photoshop.png”

width=32 height=32></A> <A
href=”http://www.kaspersky.com/kaspersky_internet_security”><IMG
title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/kis.png”
width=32
height=32></A></CENTER>
<CENTER> <A
href=”http://www.paretologic.com/xoftspy/lp/14″><IMG title=””
alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/xoftspy.png”

width=32 height=32></A> <A
href=”http://www.utorrent.com/”><IMG title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/mtorrent.png”

width=32 height=32></A> <A
href=”http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/windows-media-player”><IMG

title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/wmp.png”
width=32
height=32></A> <A href=”http://www.winamp.com/”><IMG
title=”” alt=””
src=”http://tem.parstools.com/gamigo/images/icons/recommend/winamp.png”
width=32
height=32></A> </CENTER></DIV>
</DIV>
<div id=”footer2″>
<center>
<a
style=”color:gray;text-decoration:none;line-height:normal;font-size:6px”
target=”_blank” href=”http://behtarinabzar.ir/%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/”>کد این ابزار</a></div>

پاسخی بگذارید

بالا