کد موزیک سال نو

کد موزیک نوروز را به مناسبت سال نو برای شما آماده کرده ایم که امیدوارم مورد استفاده شما قرار گیرد

کد موزیک نوروز

 

کد موزیک سال نو

کد موزیک عید نوروز

کد موزیک سال نو برای سایت و وبلاگ

 

نوروز با صدای علی جهانیان

                    <!– Begin behtarinabzar Code –><div align=”center”><object type=”application/x-shockwave-flash” data=”http://www.sedayab.com/play.swf” width=”160″ height=”20″ id=”dewplayer” name=”dewplayer”> <param name=”wmode” value=”transparent” /><param name=”movie” value=”http://www.sedayab.com/play.swf” /> <param name=”flashvars” value= “mp3=http://file.sedayab.com/4575.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1″ > </object><br><a title=”نوروز با صدای علی جهانیان” target=”_blank” href=”http://www.behtarinabzar.ir/479//%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2/%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88/”>دريافت کد</a> :: <a target=”_blank” href=”http://www.box.behtarinbox.ir”>افزایش بازدید</a></div><!– End behtarinabzar Code –>
لباس نو با صداي محسن چاووشی
                    <!– Begin behtarinabzar Code –><div align=”center”><object type=”application/x-shockwave-flash” data=”http://www.sedayab.com/play.swf” width=”160″ height=”20″ id=”dewplayer” name=”dewplayer”> <param name=”wmode” value=”transparent” /><param name=”movie” value=”http://www.sedayab.com/play.swf” /> <param name=”flashvars” value= “mp3=http://file.sedayab.com/1219.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1″ > </object><br><a title=”لباس نو با صداي محسن چاووشی” target=”_blank” href=”http://www.behtarinabzar.ir/479//%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2/%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88/=1219″>دريافت کد</a> :: <a target=”_blank” href=”href=”http://www.box.behtarinbox.ir”>افزایش بازدید</a></div><!– End behtarinabzar Code –>
بهار با صدای احسان خواجه امیری
                    <!– Begin behtarinabzar Code –><div align=”center”><object type=”application/x-shockwave-flash” data=”http://www.sedayab.com/play.swf” width=”160″ height=”20″ id=”dewplayer” name=”dewplayer”> <param name=”wmode” value=”transparent” /><param name=”movie” value=”http://www.sedayab.com/play.swf” /> <param name=”flashvars” value= “mp3=http://file.sedayab.com/3311.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1″ > </object><br><a title=”بهار با صدای احسان خواجه امیری” target=”_blank” href=”http://www.behtarinabzar.ir/479//%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2/%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88/=1219″>دريافت کد</a> :: <a target=”_blank” href=”http://www.box.behtarinbox.ir”>افزایش بازدید</a></div><!– End behtarinabzar Code –>
                    <!– Begin behtarinabzar Code –><div align=”center”><object type=”application/x-shockwave-flash” data=”http://www.sedayab.com/play.swf” width=”160″ height=”20″ id=”dewplayer” name=”dewplayer”> <param name=”wmode” value=”transparent” /><param name=”movie” value=”http://www.sedayab.com/play.swf” /> <param name=”flashvars” value= “mp3=http://file.sedayab.com/4575.mp3&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&randomplay=1″ > </object><br><a title=”نوروز با صدای علی جهانیان” target=”_blank” href=”http://www.behtarinabzar.ir/479//%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2/%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88/=1219″>دريافت کد</a> :: <a target=”_blank” href=”http://www.box.behtarinbox.ir”>افزایش بازدید</a></div><!– End behtarinabzar Code –>

پاسخی بگذارید

بالا