بهترین ابزار وبلاگ ، بهترین ابزار سایت

وبلاگicon
کد ایجاد فروم « بهترین ابزار / ابزار وبلاگ / کدهای ابزار وبلاگ

ربات عضوگرام

افزایش فالوور و ممبر تلگرام

ربات عضوگرام

سایت آریالطفا به ما امتیاز دهید

بهترین ابزار

کد پلاس وان گوگل

کد ایجاد فروم

در این پست کدی ساده HTML برای ایجاد فروم در سایت ایجاد کرده ایم

FROM

کد ایجاد FROM

کد HTML FROM

کد ایجاد فروم

 

 

این پست از مجموعه پست های HTML ویژه برنامه نویسانمی باشد

شما با اضافه کردن قسمت های بیشتر می توانید این فروم را گسترش دهید و ابزاری مناسب برای ایجاد کامنت یا فروم تماس یا موارد دیگر بکنید

 

 

<html>
<head>
<title> hamed </title>
</head>
<body>
<h2 align = center"> information from</h2>
<hr>
<from action=" = "http://www.bigsite.ir"method = "post">

<b>first name: <b>
<input tipe="text"
name="first name"
size="30"
maxlength="50">


<BR>
<B>ID:</B>
<input tipe= password"
name = "id"
size="15">
</from>