بهترین ابزار وبلاگ ، بهترین ابزار سایت

وبلاگicon
کد ایجاد خط افقی « بهترین ابزار / ابزار وبلاگ / کدهای ابزار وبلاگ

اینستاگرامی ها

سایت آریالطفا به ما امتیاز دهید

بهترین ابزار

کد پلاس وان گوگل

کد ایجاد خط افقی

شما با استفاده از این کد می توانید در طراحی سایت ، طراحی قالب و حتی در پست های وبلاگ استفاده نمایید

کد ایجاد خط افقی

کد خط افقی ساده ولی قابل فهم

<hr align=”center”noshade size=”2″width=”500″>

نمونه به صورت زیر


خط افقی با امکان ویرایش رنگ

<hr align=”center”width=”300″size=”10″color=”red”>
نمونه به صورت زیر

 

پاسخ