کد ایجاد خط افقی

شما با استفاده از این کد می توانید در طراحی سایت ، طراحی قالب و حتی در پست های وبلاگ استفاده نمایید

کد ایجاد خط افقی

کد خط افقی ساده ولی قابل فهم

<hr align=”center”noshade size=”2″width=”500″>

نمونه به صورت زیر


خط افقی با امکان ویرایش رنگ

<hr align=”center”width=”300″size=”10″color=”red”>
نمونه به صورت زیر

 

پاسخی بگذارید

بالا