کد ایجاد جدول

توسط کد جدول شما قادر خواهید بود ، جدولی ساده راه اندازی کنید و در ان لیست قیمت ها یا محصولات خود را درج نمایید

کد نمایش جدول

 

شما اگر می خوان تعداد ستون های این جدول را بیشتر کنید

  این کد

<td> abzar </td>
<td> abzar1 </td>
<td> abzar2 </td>
</tr>
را بالا تز تگ                     </table>          قرار دهید
و اگر می خواهید ستون این جدول را بیشتر کنید این کد را در کنار ستون خود قرار دهید
<td>        text     </td>
البته شما رو گیج نمی کنم همین که این کد رو در وبلاگ و یا سایت خود درج نمایید خودتون متوجه میشید چی کار کنید
کد جدول در زیر موجود می باشد
<table border=”1″bordercolor=”red”>
<tr>
<td> cod </td>
<td> cod1 </td>
<td> cod2 </td>
</tr>
<tr>
<td> site </td>
<td> site1 </td>
<td> site </td>
</tr>
<td> abzar </td>
<td> abzar1 </td>
<td> abzar2 </td>
</tr>
</table>

پاسخی بگذارید

بالا